ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Biurowiec z certyfikatem

Atrakcyjne położenie, ilość miejsc parkingowych, niski czynsz – do niedawna tymi kryteriami kierowaliśmy się, szukając domu lub siedziby dla firmy. Teraz zwracamy także większą uwagę na użyte do budowy materiały, możliwość oszczędzania energii, zużycia wody, czy zmniejszenie emisji CO2.

Idea zrównoważonego budownictwa to projektowanie, stawianie i użytkowanie z myślą o następnych pokoleniach. Nowe technologie pomagają tworzyć budynki, które nie zanieczyszczają środowiska, a użytkowanie obiektów czynią przyjaznym dla niego i dla lokatorów. Priorytetem staje się np. ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych, czy zmniejszenie produkcji odpadów. Co prawda wartość inwestycji często wzrasta, ale jej koszty szybciej się zwracają, bo wydajemy mniej na energię, wodę, wywóz odpadów.

W raporcie o trendach w budownictwie zrównoważonym z 2008 r. 32% ankietowanych związanych z tą branżą (w 45 państwach) twierdziło, że “zielone” inwestycje stają się coraz bardziej widoczne.

EU GreenBuilding – drogowskazem dla inwestorów

Najwięcej, bo aż 70% energii elektrycznej przeciętnego budynku zużywa się, kiedy jego użytkownicy korzystają z urządzeń mechanicznych, oświetlenia, nawilżaczy, ogrzewania i klimatyzacji. Dlatego oszczędność energii stała się najistotniejszym aspektem Programu GreenBuilding (GBP) Komisji Europejskiej. Powstał on w 2004 r. i ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach niemieszkalnych w Europie. Jest otwarty dla firm zainteresowanych promowaniem budownictwa zrównoważonego poprzez certyfikację swoich obiektów. Inwestorzy mogą zgłaszać budynki nowe i zmodernizowane. W tych pierwszych całkowite zużycie energii powinno być o 25% niższe niż przewidują normy krajowe. Gmachy remontowane muszą je zmniejszyć o 25%.

Tytuł Partnera GreenBuilding oraz rozgłos, jaki niesie za sobą certyfikacja budynku, wpływają na pozytywny wizerunek firmy jako proekologicznej i odpowiedzialnej społecznie, a jednocześnie przekładają się na wzrost zainteresowania wśród potencjalnych użytkowników. Budynki z certyfikatem zostają sprzedane lub wynajęte szybciej – klienci gotowi są więcej zapłacić, bo koszt ich użytkowania jest niższy.

Kilkaset w Europie, kilkanaście w Polsce

W styczniu 2012 r. w Programie Green Building uczestniczyło 338 partnerów z 592 certyfikowanymi budynkami w Europie – najwięcej w państwach skandynawskich i w Niemczech.

Pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała certyfikat Green Building dla swoich dwóch projektów była Skanska Property Poland, a pierwszym budynkiem – Atrium City w centrum Warszawy. Na zmniejszenie zużycia energii wpłynęło zastosowanie w nim m.in. grubszej warstwy izolacyjnej, niż wymagają tego przepisy, fasady i okien z niskim współczynnikiem przenikania ciepła, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wykorzystującego powietrze usuwane z przestrzeni biurowych do ogrzania atrium i garaży, zintegrowanie oświetlenia z systemem centralnym, co pozwala na dostosowanie jego natężenia do warunków zewnętrznych.

Drugi certyfikat przypadł temu samemu inwestorowi za Marynarską Point, także w Warszawie, gdzie użyto podobnych rozwiązań. W efekcie zużywa on o 31% mniej energii, niż przewidują to polskie normy.

Ambicją firmy Skanska stało się uzyskanie ekocertyfikatów dla wszystkich swoich projektów. W sumie udało się to dla sześciu inwestycji w Polsce.

Najczęstsze rozwiązania stosowane w energooszczędnym budownictwie, to okna zapobiegające przegrzewaniu się pomieszczeń, efektywne instalacje wentylacyjne z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła, skomputeryzowane systemy zarządzania budynkami i sterowania oświetleniem, regulowanie wilgotności przez systemy klimatyzacyjne uzależnione od orientacji względem stron świata, włączniki światła reagujące na ruch, pobieranie części energii ze źródeł odnawianych. Zastosowano je także w innych polskich budowlach z certyfikatem EU: kompleksie biurowym Astra Park w Kielcach, biurowcu Park Postępu na warszawskim Mokotowie, parkach biurowych – University Business Park w Łodzi, Centrum Biurowe Francuska w Katowicach, Allcon @ park 3 w Gdańsku, Łużycka Office Park w Gdyni, Mokotów Nova i inwestycji Rondo ONZ w Warszawie.

Jak wynika z powyższego, niewielu z nas pracuje w takim energooszczędnym biurowcu. Na pewno jednak sami możemy zrobić wiele, by przebywać w proekologicznym otoczeniu.

 

Ilona Długa

ilustr.: www.skanska.pl


Business&Beauty Magazyn