ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Europejskie Forum Właścicielek Firm

Obraz biznesu w Polsce nasycony jest jeszcze ciągle pejoratywnym ładunkiem. Wciąż pokutuje przekonanie, że przedsiębiorca to „złodziej”, „wyzyskiwacz”, „człowiek pazerny, nieuczciwy, kradnący pierwszy milion”… Słowo businesswoman ma, podobnie jak słowo przedsiębiorca, wciąż, niestety, złe konotacje. Na szczęście ten obraz się zmienia. Społeczeństwo dorasta, staje się bardziej światłe, światowe, zaczyna dostrzegać, że przedsiębiorcy to ludzie dzięki, którym zarabiają pieniądze, dzięki którym budżet państwa ma wpływy. Że to ludzie pracowici i odważni, godni szacunku.

Misją Europejskiego Forum Właścicielek Firm jest zbudowanie kobiecego środowiska będącego wzorcem etycznym i biznesowym dla przyszłych pokoleń.

Do Loży Kobiet Wybitnych EFWF należą: Teresa Rosati, Krystyna Prońko, Janina Ochojska, Katarzyna Grochola, Krystyna Janda, Monika Rogozińska, Otylia Jędrzejczak, Jadwiga Koralewicz, Janina Nasierowska, Hanna Suchocka, Małgorzata Niezabitowska.

nr11_EFWF_logo600

Kodeks etyczny EFWF powstał w celu stworzenia zbioru odniesień dla Członkiń Stowarzyszenia, które, o czym jesteśmy głęboko przekonane, reprezentują najwyższe wartości moralne i dążą stale do samorozwoju. Chcemy wzajemnie motywować się i wzmacniać to, co w nas dobre, to, co przynosimy do Stowarzyszenia, i stale się tym dzielić. Stąd idea zredagowania poniższego dokumentu.

Członkinie EFWF nade wszystko:

1. budują etos nowoczesnej, odpowiedzialnej, postępującej zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, kobiety-przedsiębiorcy
2. uczestniczą w życiu politycznym Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państw, czując się obywatelkami dbającymi o wspólne dobro
3. opowiadają się za realizacją idei państwa demokratycznego i praworządnego
4. gotowe są bronić swobód obywatelskich, w szczególności praw do korzystania z reguł gospodarki rynkowej, zrzeszania się i aktywności biznesowej
5. czują się współodpowiedzialne za tworzenie i ochronę najwyższych standardów w życiu gospodarczym
6. cieszą się szacunkiem i uznaniem otoczenia.

Członkinie EFWF, tworząc silne środowisko, mają świadomość wpływu na inne sfery życia, poza biznesem. Dlatego:

7. uczestniczą w życiu publicznym, wspierając w różnej formie wartościowe inicjatywy ze sfer kultury, edukacji, nauki, filantropii
8. pomagają tym, którzy dążą do poprawy jakości życia innych, tak w wymiarze lokalnym, krajowym, jak i globalnym
9. okazują zrozumienie wszystkim, którzy troszczą się o społeczne dobro, w sferze moralnej, intelektualnej, materialnej i wspierają ich na miarę swoich możliwości
10. wspomagają najbardziej potrzebujących, skrzywdzonych przez los.

Jako osoby realizujące się zawodowo, tworząc i prowadząc przedsiębiorstwa, Członkinie EFWF dbają o:

11. rozwój własnej firmy jako podmiotu mającego duży wpływ na jakość życia wielu osób
12. tworzenie miejsc pracy
13. budowę kapitału społecznego
14. ochronę środowiska naturalnego
15. postępowanie zgodnie z zasadami fair play.

Członkinie EFWF są aktywnymi uczestniczkami w życiu Stowarzyszenia i:

16. poświęcają część bezcennego czasu na udział w naszych pracach, spotkaniach, przedsięwzięciach
17. dzielą się doświadczeniami i wiedzą
18. wspierają wzajemnie w wymiarze merytorycznym i moralnym
19. okazują sobie zrozumienie i sympatię
20. dbają o dobre imię i rozwój EFWF.

W EFWF nie mogą znajdować się osoby, które odpowiadały karnie za czyny haniebne lub uznawane są w środowisku przedsiębiorców za postępujące niegodnie.

Zapraszamy aktywne, przedsiębiorcze kobiety do kontaktu: redakcja@businessandbeauty.pl

Serafina Ogończyk-Mąkowska
Prezes dyplomacji Europejskiego Forum Właścicielek Firm

Business&Beauty Magazyn