ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Inwestycje

Biznes, Inwestycje

Jak korzystnie kupić firmę

Fuzje i przejęcia (ang. M & A – Mergers and Acquisitions), to istotny i naturalny element działalności gospodarczej. Jedynie w 2010 roku wartość tego rynku w odniesieniu do Polski wyniosła 21 mld euro; zawarto 659 umów, sfinalizowano 569 transakcji1. Z drugiej strony rynek ten, podlegający okresowym wahaniom, wykazuje dużą dynamikę i potencjał wzrostowy na przyszłość. Według badań i szacunków firmy doradczej Grant Thornton International (GTI), do 2013 roku zmiany właścicielskie (wynikające z rozmaitych powodów) nastąpią w co piątym polskim dużym lub średnim przedsiębiorstwie, a nabywającymi będą w równej mierze inwestorzy branżowi (29%), jak i finansowi (29%), choć znaczące będą także przejęcia menedżerskie, dokonywane przez zarządy podmiotów (16%), oraz transakcje przeprowadzane prze...
Biznes, Inwestycje

Debiut na warszawskiej giełdzie

Ostatnio wiele osób zadaje sobie pytanie, jak z sukcesem prowadzić firmę w tak zmiennych, a zarazem ciekawych czasach. Nie brakuje opinii, że przedsiębiorstwo o mocnych fundamentach i jasnej strategii działania powinno prędzej czy później pojawić się na naszej warszawskiej giełdzie. Tezę tę potwierdzają statystyki GPW, pokazujące stale rosnącą liczbę emitentów. W tym roku na rynku podstawowym zadebiutowało 27 spółek, a na całym parkiecie handluje się już papierami blisko 420 firm. Do tego dochodzi ponad 270 emitentów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Korzyści z upublicznienia nie brakuje Co skłania tak wielu właścicieli różnych firm do giełdowego debiutu? Bezpośrednich korzyści jest dużo, ale kluczową sprawą jest pozyskanie kapitału na atrakcyjnych warunkach. Faktyczny koszt ...
Biznes, Inwestycje

Pierwsze kroki kolekcjonera

„Nic tak nie nobilituje, jak inwestowanie w sztukę. Jest dowodem na to, że jesteś estetą i do tego stać cię na codzienne obcowanie z pięknem” – to słowa Andrzeja Starmacha, jednego z największych polskich kolekcjonerów i zarazem właściciela jednej z najlepszych galerii sztuki współczesnej, krakowskiej Starmach Gallery. Snobistyczne piękno Nasz, ciągle płytki, rynek sztuki nadal jest w fazie rozwoju. Jego specyfika polega na tym, że tak naprawdę jest najmniej przewidywalny. Dlatego też potrzebna jest niezbędna wiedza, jak się po nim bezpiecznie poruszać. Od dłuższego już czasu można zaobserwować coraz większe zainteresowanie inwestowaniem w dzieła sztuki. Można nawet mówić o modzie na posiadanie pracy młodego, zdolnego artysty. Z pewnością obraz czy rzeźba wprowadzają do mieszkania niepow...
Biznes, Inwestycje

Finansowanie kultury w polityce Unii Europejskiej

Jak powiedziała szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla, Selma Lagerlöf: „Kultura jest tym, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś. Kultura jest jednym z fundamentów cywilizacji”.   Zagadnienie kultury w polityce Unii Europejskiej winno być analizowane poprzez pryzmat wszystkich państw w niej partycypujących, ale również jako wspólne dziedzictwo. Uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach unijnej polityki kulturalnej pozwala na osiągnięcie wielu zróżnicowanych korzyści. Działania wspierające kulturę w UE są bowiem skierowane także na poprawę konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie interesów politycznych państw uczestniczących w programach wsparcia. Z tego względu polityka kulturalna w UE powinna być traktowana nie tylk...
Biznes, Inwestycje

Jak finansować inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej

Wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczenie, jakie przypisuje się energetyce odnawialnej, znajduje wyraz zarówno w systematycznie podejmowanych próbach zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej w skali Wspólnoty, jak i w tworzeniu specjalnych systemów wsparcia dedykowanych inwestycjom w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Wyrazem przyjętej strategii jest wdrożenie tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, którego cele potocznie określane są jako „3 razy 20 na 2020” (20-procentowe zwiększenie efektywności energetycznej, 20-procentowy udział energii z OZE i 20-procentowe ograniczenie emisji gazów ciepla...
Biznes, Inwestycje

Inwestycje giełdowe w odnawialne źródła energii

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) to temat, z którym nasi krajowi przedsiębiorcy zetknęli się już dobrych kilka lat temu. Wiele wskazuje, że w najbliższym czasie czeka nas swoisty boom inwestycyjny w tej branży. Co ciekawe, zjawisko to będzie dotyczyć całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym pozycja Polski jest znacząca. Oczekiwane przyspieszenie inwestycji ma związek z realizacją dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii do roku 2020 (w ramach tzw. programu „3 razy 20 na 2020 rok"). Obliguje to również kraje członkowskie do przedstawienia, następnie realizacji wewnętrznych celów udziału OZE w produkcji energii. To pozwala wierzyć, że wreszcie pojawi się odpowiedni klimat do rozwoju małej i dużej energetyki wodnej, energetyki wi...
Biznes, Inwestycje

Zarobić na EURO 2012

Czy na Euro 2012 zarobimy? Badamy, co przyniesie nam organizacja jednej z największych imprez sportowych świata Euro 2012: boom, boom, boom Kiedy 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff prezydent UEFA Michel Platini wyciągnął z koperty kartkę z napisem „Polska i Ukraina”, w naszym kraju wybuchła nieopisana euforia. Trudno się dziwić. Powierzono nam organizację jednej z największych sportowych imprez świata – mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. To była informacja dnia. Radość zapanowała nie tylko wśród kibiców piłkarskich. Równie mocno cieszyli się polscy biznesmeni i przedsiębiorcy. Przecież organizacja tak wielkiej imprezy wiąże się z ogromnymi korzyściami finansowymi – tak myśleli niemal wszyscy po pierwszym impulsie radości. Powszechne było oczekiwanie, że powierzenie w nasze ręce t...
Business&Beauty Magazyn