ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: gospodarka

Czym warto się kierować, podejmując decyzje inwestycyjne
Biznes, Polecamy

Czym warto się kierować, podejmując decyzje inwestycyjne

Kryzys gospodarczy i zawirowania na rynkach finansowych to czas poważnej próby dla inwestorów. Kto ulegnie emocjom i zacznie np. pospiesznie wyprzedawać akcje, może bardzo wiele stracić. Z kolei kupowanie w kryzysowych realiach, choć bywa ryzykowne, może się opłacić. Czym warto się kierować, podejmując decyzje inwestycyjne - wyjaśnia Bartosz Grejner, analityk Cinkciarz.pl. Dobry inwestor nie panikuje, gdy rynki szaleją Kryzys gospodarczy i zawirowania na rynkach finansowych to czas poważnej próby dla inwestorów. Kto ulegnie emocjom i zacznie np. pospiesznie wyprzedawać akcje, może bardzo wiele stracić. Z kolei kupowanie w kryzysowych realiach, choć bywa ryzykowne, może się opłacić. Czym warto się kierować, podejmując decyzje inwestycyjne - wyjaśnia Bartosz Grejner, analityk Cinkciarz.pl....
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC
Biznes, Ekonomia i Prawo

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – prognozy na 2015 rok i zadania dla rządu   W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się posiedzenie GGC BCC, w którym wzięli udział m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący, dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych, dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej, dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego, dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych oraz Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia. Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu w IV kwartale 2014 roku na 2,5 punktu w skali od 0 do 5. To o 0,2 punktu więcej wobec III kw. ubiegłego ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Zadania dla rządu na 2014 rok

VII posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się we wtorek 7 stycznia 2014 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę zadań na nowy rok. Przedstawione zostały również prognozy oraz tło makroekonomiczne na 2014 rok. Oto zadania dla rządu sformułowane na posiedzeniu Gabinetu Cieni BCC: Finanse 1. Wyprowadzenie Polski z procedury nadmiernego deficytu. KE sformułowała w tym celu dwa zadania: deficyt sektora finansów publicznych niższy o 1pp PKB w roku 2014 i o dalsze 1,2 pp. PKB w 2015 roku. Chodzi zatem o zaproponowanie planu realizacyjnego, takiego, aby nie wyhamować zanadto postępującej poprawy koniu...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Lekkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego

Komentarz do danych GUS o PKB w trzecim kwartale 2013 r.   Wzrost PKB w relacji rok do roku o 1,9% (o 1,7% po uwzględnieniu czynników sezonowych) jest nadal napędzany głównie przez eksport netto. Ale czymś nowym jest to, że po pięciu kwartałach spadku popytu krajowego miał miejsce jego wzost, co prawda niewielki, bo tylko o 0,5% w porównaniu z III kw. 2012 r. Dobrą wiadomością jest też to, że po czterech kwartałach spadku nakładów na inwestycje brutto w środki trwałe, odnotowano wzrost nakładów, choć też niewielki, bo o 0,6% rok do roku. W warunkach dobrej koniunktury inwestycje w środki trwałe i popyt krajowy rosną w tempie około 10 razy szybszym. To oznacza, że pole do dalszej poprawy jest jeszcze duże. W skali całego 2013 roku tempo wzrostu PKB będzie zapewne nieco poniżej 1,5%....
Biznes, Pozostałe

Na styku nauki i biznesu

Poznański Park Naukowo-Technologiczny powstał jako rezultat poszukiwań nowych możliwości twórczego współdziałania nauki i gospodarki. Po 16 latach funkcjonowania stał się miejscem spotkań środowisk naukowych i biznesowych, w którym podejmuje się próby przeniesienia wiedzy teoretycznej do codziennego życia.   Pomysł stworzenia parku naukowo-technologicznego w Poznaniu narodził się w głowie chemika, prof. dr. hab. Bogdana Marcińca, dzisiejszego prezesa Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dyrektora Parku, a pod koniec lat 80. XX wieku rektora UAM. Podczas swojej pracy naukowej i podróży miał możliwość podpatrywania działalności parków naukowych w Stanach Zjednoczonych. Przekonał się, jakie efekty przynosi ich funkcjonowanie na styku gospodarki, nauki i samorządów regionalnyc...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Prognoza sytuacji gospodarczej na rok 2011

Rok 2010 to wychodzenie z globalnego kryzysu, jaki miał miejsce mniej więcej od połowy 2008 r. do pierwszego kwartału 2010. To także czas realizowania się w gospodarce scenariusza umiarkowanie optymistycznego. Dotyczy to zarówno Polski, UE, jaki i gospodarki światowej. Najbardziej widocznymi znakami poprawy koniunktury był powrót aktywności gospodarczej w większości krajów mocno dotkniętych skutkami kryzysu do poziomów niemal przedkryzysowych. Dotyczy to w szczególności produkcji przemysłowej, tempa wzrostu PKB oraz międzynarodowej wymiany handlowej. Dla Polski naturalne albo długofalowe tempo wzrostu to około 4-5 proc. w odniesieniu do PKB i 8-10 proc. dla produkcji przemysłowej. Przez kilka kwartałów w okresie kryzysu mieliśmy, w relacji rok do roku, znaczny spadek produkcji przemysłowe...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Reformy bez reform

Analiza merytoryczna Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010–2013 Uchwalony przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2010–2013 ma zarówno mocniejsze, jak i słabsze strony. Po stronie pozytywów należy wskazać realistyczny charakter tego dokumentu, z którego wynika, że – przy nieco gorszym scenariuszu od zakładanego – przekroczenie 55% relacji państwowego długu publicznego do PKB jest wysoce prawdopodobne. (więcej…)
Business&Beauty Magazyn